Μία θέση Ειδικού Συμβούλου στον Δήμο Καστοριάς

Στη Καστοριά και στο Δημοτικό κατάστημα αναρτήθηκε η υπ΄αριθ.πρωτ.33886/22-08-2022 (ΑΔΑ:6ΛΟ6ΩΕΥ-Δ23) ανακοίνωση, περί πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Καστοριάς, κατόχου πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε τοπική εφημερίδα ή της  ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα ( δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας  μετατίθεται την επομένη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στα e-mail:prosopiko2@kastoria.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καστοριάς, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Τ.Κ. 52100 – Καστοριά, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.)

Η υποβολή  δικαιολογητικών των υποψηφίων ξεκινάει από την 26-08-2022 και λήγει  και την 30-08-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *